Mitä yhteistä on bisnespukeutumisella ja yrityksen visuaalisella ilmeellä?

Jos näyttää rassukalta, saa rassukan kohtelun, sanotaan Menesty tyylillä – Bisnespukeutumisen uusi aika -kirjassa. Analogia on sama myös yritysilmeen kanssa. Jos yritys näyttää takapajuiselta, se saa takapajuisen maineen.
Pukeutuminen on viesti – mieti siis millaisen viestin annat. Useimmat ihmiset osaavat pukeutua tilaisuuden ja työpaikan vaatimusten mukaisesti. Myös eri työpaikkojen pukeutumisvaatimukset on selkärangassa. Pankkialalla tumma puku, kravatti ja kalliit kengät heijastavat varakkuutta, luottamusta ja arvokkuutta. Luovalla alalla vapaampi pukeutuminen viestii luovuutta ja innovatiivisuutta. Poliiseilla, upseereilla ja papeilla on omat univormunsa. Ne edustavat työyhteisöä ja ohjaavat myös käyttäytymään työyhteisön arvojen mukaisesti. Tyyli pitää valita tilanteen mukaan.
Pukeutuminen on ihmisillä siis hallinnassa. Harva tupsahtaa häihin hupparissa ja skeittikengissä tai ilmestyy työpaikalle kirpputorilta haalituissa vetimissä. Pukeutumisessa mietitään materiaalien ja värien yhteensopivuutta peilin edessä pitkäänkin. Valinnassa on kyse yksityiskohtien sovittamisesta kokonaisuuteen ja tilannetajusta. Oma rooli tulee myös tunnistaa. Se, kenen edustajana olet, vaikuttaa myös vaatetuksen valintaan. Oikean tyylin lähtökohtana on omien vahvuuksien korostaminen.
Se, mikä pätee pukeutumiseen, pätee myös yrityksen visuaaliseen ilmeeseen. Visuaalinen ilme rakentaa brändiä ja persoonallinen, ainutlaatuinen tyyli vahvistaa sitä. Siinä missä tumma puku ihmisellä on paikallaan, yrityksen kannattaa valita joku poikkeava väri erottuakseen kilpailijoistaan. Harkittu visuaalinen ilme antaa itseluottamusta kohdata asiakkaat ja se saa myös tuntemaan ylpeyttä työpaikastaan. Hyvän mielikuvan luonut yritys houkuttelee myös hyviä tekijöitä palvelukseensa. Hyvä, harkittu brändimielikuva vaikuttaa yllättävän moneen asiaan. Jonain päivänä ovelle voi kolkuttaa yrityksen ostaja. Myös yrityksen kannattaa siis nähdä vaivaa pukeutumisen, eli visuaalisen ilmeen eteen.
Kuten pukeutuminen, myös visuaalisen ilmeen tulee olla ehjä kokonaisuus. Kun on oman tyyli löytänyt, siinä kannattaa pitäytyä ja kehittää sitä edelleen. Näin se rakentaa johdonmukaisesti haluttua mielikuvaa ja viitoittaa yrityksen tietä menestykseen.

Muita artikkeleita