Erottuvuus, johdonmukaisuus, jatkuvuus

Dynaaminen brändi koostuu kolmesta komponentista; järjestä, tunteesta ja kohderyhmän tuntemisesta. Jokaisella on oma, tärkeä roolinsa viestittäessä yrityksen arvoja, tarinaa ja sen filosofiaa. Onnistuneen brändinrakennuksen perusperiaatteita

Lue lisää »