Yrityksen nimeäminen on tärkeä vaihe uuden yrityksen perustamisvaiheessa

Yrityksen nimeäminen on yksi tärkeimmistä päätöksistä, jonka yrittäjä tekee liiketoiminnan aloittaessaan. Yrityksen nimi on sen henkilöitymä, se kertoo yrityksen identiteetistä ja brändistä. Hyvin valittu nimi voi tuoda yritykselle kilpailuetua ja auttaa luomaan positiivisen mielikuvan asiakkaiden mielissä. Kilpailuetu Hyvin valittu nimi voi antaa yritykselle kilpailuetua. Yrityksen nimi on sen tunnistettavin osa, joka erottaa sen muista yrityksistä. Read the full article…

Visuaalinen ilme on tärkeä osa yrityksen brändiä ja viestintää

Visuaalinen ilme on tärkeä osa yrityksen brändiä ja viestintää. Se koostuu yrityksen logosta, värimaailmasta, typografiasta ja visuaalisesta tyylistä. Kun nämä elementit on suunniteltu ja toteutettu huolellisesti, ne voivat auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan, luomaan yhtenäisen ja ammattimaisen ilmeen, sekä vahvistamaan yrityksen imagoa ja mainetta. Yksi tärkeimmistä syistä visuaalisen ilmeen merkitykseen on sen kyky herättää tunteita. Ihmiset Read the full article…

Kilo rautaa ei ole kilo rautaa

Rauta on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Fe. Rauta on siis aina rautaa. Kun rautaa ostaa, saa aina sitä mitä tilaa. Ainoiksi valintakriteeriksi jää hinta ja toimitus. Raudan ostamisen logiikka ei päde suunnittelupalveluiden ostamiseen. Eri suunnittelijoiden osaamisero voi olla kymmenkertainen, tai vieläkin enemmän. Lisäksi suunnittelijat ovat erikoistuneet, eli ovat vahvoja omilla osaamisalueilla mutta amatöörejä toisaalla. Read the full article…

Visuaalinen ilme on keskeinen osa brändijalanjälkeä

Visuaalinen ilme – se, miltä yritys ja sen tuotteet näyttävät – on keskeinen tekijä kuluttajien mielikuvien muodostajana. Kuluttaja valitsee auton sen hyvän muotoilun mukaan ja aamiaismurot laajasta valikoimasta pakkauksen ulkonäön perusteella. Hotelli valitaan parin valokuvan perusteella. Toimimme tunteen ja mielikuvien ohjaamina, mutta perustelemme valinnat faktoilla ja järkisyillä. Yritysilme on palveluyrityksen pakkaus ja liiketoimintastrategian tiivistelmä. Se Read the full article…

Erottuvuus, johdonmukaisuus, jatkuvuus

Dynaaminen brändi koostuu kolmesta komponentista; järjestä, tunteesta ja kohderyhmän tuntemisesta. Jokaisella on oma, tärkeä roolinsa viestittäessä yrityksen arvoja, tarinaa ja sen filosofiaa. Onnistuneen brändinrakennuksen perusperiaatteita ovat erottuvuus, johdonmukaisuus ja jatkuvuus. Järki Järki, rationaalisuus, sisältää ne konkreettiset asiat, mitä brändi edustaa: tuotteen tai palvelun ja koko toiminta-ajatuksen, sen mitä yritys tarjoaa. Tämä on looginen osa brändiä: Read the full article…

Mitä yhteistä on bisnespukeutumisella ja yrityksen visuaalisella ilmeellä?

Jos näyttää rassukalta, saa rassukan kohtelun, sanotaan Menesty tyylillä – Bisnespukeutumisen uusi aika -kirjassa. Analogia on sama myös yritysilmeen kanssa. Jos yritys näyttää takapajuiselta, se saa takapajuisen maineen.Pukeutuminen on viesti – mieti siis millaisen viestin annat. Useimmat ihmiset osaavat pukeutua tilaisuuden ja työpaikan vaatimusten mukaisesti. Myös eri työpaikkojen pukeutumisvaatimukset on selkärangassa. Pankkialalla tumma puku, kravatti Read the full article…

Suurin osa päätöksistä tehdään alitajuisesti, mielikuviin perustuen

Ajattelusta ja päätöksistä suurin osa tapahtuu ulottumattomissamme tiedostamattoman mielen syvyyksissä. Alitajunta työskentelee myös nukkuessamme. Se on suuressa roolissa valintoja ja päätöksiä tehdessämme. Alitajunta ja tietoisuus ovat molemmat aktiivisina kun olemme hereillä. Se prosessoi aktiivisesti koko ajan ja tietoisuus on normaalisti mukavassa varuillaolo-tilassa. Alitajunta tuottaa jatkuvasti ehdotuksia ja vihjeitä tietoisuuteen: vaikutelmia, intuitioita, merkityksiä ja tunteita. Jos Read the full article…