Identiteettikriisi?

On tärkeä tarkastella aika ajoin yrityksen brändijalanjälkeä ja miettiä vastaako se nykytodellisuutta. Visuaalisen identiteetin tulee kehittyä yrityksen mukana ja elää alati muuttuvan ajan hermolla.

Onko brändimielikuva ajan tasalla?

Välillä on hyvä katsoa peiliin ja analysoida näkymää.  Joskus riittää pieni kasvojenkohotus ja päivitys. Joillakin aloilla kehitys on niin nopeaa että muutos on normaali olotila. Muutosvauhdin ja yrityksen kehityksen on näyttävä myös visualisen identiteetin muutoksena.

Miten se erottuu kilpailijoista?

Mikään yritys ei toimi tyhjiössä, vaan yhtenä kilpailijana muiden joukossa. Miten yrityksenne erottuu joukosta? Erottuminen tuo yritykselle kilpailuetua. Erotu tai unohdu.

Houkutteleeko se parhaita työntekijöitä?

Brändimielikuvan tehtävänä on myynnin lisäksi vaikuttaa myös muihin sidosryhmiin. Houkutteleeko yrityksenne parhaita osaajia? Ovatko nykyiset työntekijät ylpeitä työpaikastaan?

Heijastaako se haluttua laatumielikuvaa?

Heijastaako yrityksen brändimielikuva tuotteiden ja palveluiden laatua? Mitä tapahtuu kun yrityksen tuotteet kehittyvät ja toimintatapa vaihtuu eikä visuaalinen identiteetti pysy muutoksessa mukana? Olisiko aika päivittää visuaalinen ilme vastaamaan todellisuutta?

Comments are closed.