Dynaaminen brändi

Dynaaminen brändi koostuu kolmesta komponentista; järjestä, tunteesta ja kohderyhmän tuntemisesta. Jokaisella on oma, tärkeä roolinsa viestittäessä yrityksen arvoja, tarinaa ja yrityksen filosofiaa ihmisille, jotka yritys haluaa tavoittaa ja joihin yritys haluaa tehdä mieleisensä vaikutuksen.

Onnistuneen brändinrakennuksen perusperiaatteita ovat yhtenäisyys, johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys. Näin rakennetaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, joiden luomalle perustalle on turvallista rakentaa tulevaisuuden liiketoimintaa.

Järki

Järki, rationaalisuus, sisältää konkreettiset asiat, mitä brändi edustaa: tuotteen tai palvelun ja koko toiminta-ajatuksen, sen mitä yritys tarjoaa. Tämä on looginen osa brändiä: tuotteen tai palvelun konkreettiset osat: tuotevaihtoehdot, ominaisuudet, hyödyt ja hinnat.

Tunne

Siinä missä järki ohjaa yleisiä ostotarpeita, tunne saa päätymään juuri nimenomaisen yrityksen asiakkaaksi. Tunne ohjaa ja motivoi asiakasta ostamaan tietyn merkkisen tuotteen ja pysymään valitulle brändille uskollisena. Tämä on tunteiden valtakuntaa, aistikokemuksia ja mielikuvia. Tieto yhdistyy tunteeseen ja yhdessä ne muodostavat kokonaismielikuvan yrityksestä, tuotteista ja palveluista. Mielikuva muuttuu todeksi ihmisten mielissä.

Kohderyhmä

Kulttuurinen komponentti räätälöi brändin kohderyhmän käyttämään kieleen, arvoihin ja tyyliin. Eri viiteryhmien Ihmiset kokevat saman viestin eri lailla. Ikä, sukupuoli, kulttuuritausta ja sosioekonomisen asema vaikuttavat viestin kokemiseen. Brändin tulee puhua samaa kieltä ja jakaa samat arvot kohderyhmänsä kanssa. Näin brändi liikuttaa oikeita tunteita ja saa ihmiset toimimaan halutulla tavalla.

Comments are closed.