Brändistrategia

BRÄNDISTRATEGIA KAIKEN YTIMESSÄ

Brändistrategia on tiekartta päämäärää kohti. Se on olennainen osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Brändissä kiteytyy kaikki se mitä yritys lupaa asiakkailleen. Brändistrategiassa määritellään nykytilanne, kilpailijakenttä, omat vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden visio. Mikä on ydinviesti? Miten se viestitään asiakkaalle? Paljon kysymyksiä, joille täytyy löytää vastaukset. Näistä kaikista palasista kootaan brändistrategia, johon yritys ja sen työntekijät voivat sitoutua. Selkeä näkemys luo perustan tulevalle menestykselle. Kun tuotteet, palvelut, toimintatapa, markkinointiviestintä ja kaikki muut osat muodostavat yhtenäisen, vahvan ja erottuvan brändijalanjäljen, olemme oikealla tiellä kohti asetettua visiota. Brändistrategian suunnittelu ja toteutus

1. Tutkimus ja analyysi Käydään läpi nykytilanne ja kilpailijakenttä. Selvitetään markkinatilanne.
2. Tavoitteiden asettaminen Määritellään kohderyhmät ja tavoitteet. Kiteytetään brändilupaus.
3. Design-konsepti Suunnitellaan ja linjataan verbaalinen ja visuaalinen brändi-identiteetti.
4. Toimeenpano Sovelletaan brändistrategia eri medioihin ja tehdään toimintasuunnitelma.