Ajatuksia

Dynaaminen brändi

Dynaaminen brändi koostuu kolmesta komponentista; järjestä, tunteesta ja kohderyhmän tuntemisesta. Jokaisella on oma, tärkeä roolinsa viestittäessä yrityksen arvoja, tarinaa ja yrityksen filosofiaa ihmisille, jotka yritys haluaa tavoittaa ja joihin yritys haluaa tehdä mieleisensä vaikutuksen. Onnistuneen brändinrakennuksen perusperiaatteita ovat yhtenäisyys, johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys. Näin rakennetaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, joiden luomalle perustalle on turvallista rakentaa tulevaisuuden liiketoimintaa. Järki…
Lue lisää

Mielikuva on totta

Kuluttaja luo mielikuvan tuotteesta tai palvelusta sen perusteella mitä he näkevät siitä pakkauksissa, mainonnassa, netissä ja tiedotusvälineissä. Tähän sekoittuvat myös tuttavien mielipiteet ja kokemukset. Mielikuvan tärkeys nousee usein tosiasioiden ohi. Kun palvelun tai tuotteen ominaisuudet eivät juuri eroa kilpailijoista, yrityksen taustat ja niiden synnyttämät mielikuvat ratkaisevat. Mielikuva on totta. Kuluttaja luo mielikuvan tuotteesta tai palvelusta…
Lue lisää

Brändijalanjälki

Visuaalinen ilme on keskeinen osa brändijalanjälkeä Visuaalinen ilme – se, miltä yritys ja sen tuotteet näyttävät – on keskeinen tekijä kuluttajien mielikuvien muodostajana. Kuluttaja valitsee auton sen hyvän muotoilun mukaan ja aamiaismurot laajasta valikoimasta pakkauksen ulkonäön perusteella. Hotelli valitaan parin valokuvan perusteella. Toimimme tunteen ja mielikuvien ohjaamina, mutta perustelemme valinnat faktoilla ja järkisyillä. Yritysilme on…
Lue lisää

Erottuvuus, johdonmukaisuus, jatkuvuus

Dynaaminen brändi koostuu kolmesta komponentista; järjestä, tunteesta ja kohderyhmän tuntemisesta. Jokaisella on oma, tärkeä roolinsa viestittäessä yrityksen arvoja, tarinaa ja sen filosofiaa. Onnistuneen brändinrakennuksen perusperiaatteita ovat erottuvuus, johdonmukaisuus ja jatkuvuus. Järki Järki, rationaalisuus, sisältää ne konkreettiset asiat, mitä brändi edustaa: tuotteen tai palvelun ja koko toiminta-ajatuksen, sen mitä yritys tarjoaa. Tämä on looginen osa brändiä: tuotteen tai…
Lue lisää